Attemosegaard i Søllerød

ArrangementerDer er fællesarrangementer for alle hestene flere gange i løbet af året. I slutningen af november er der som regel en fælles ridetur, der efterfølges af en julefrokost. Resten af året laver vi ad hoc arrangementer som alle er velkomne til at tage initiativ til og deltage i. Efter behov afholdes der en dag, hvor dem der har mulighed for at deltage, kommer og hjælper med fælles ting. F.eks. gennemgå folde og hegn, oprydning i stalden etc.